Code:
"000EG0011G0071G01AACG124A2G2E891G21909G20509G4038AGC009DGC0071G81809G828AEG4291G3021G0FF5G000E
"0018G0034G004B8G038A4G1493AG29C46G263F9G29C8FG4C3928G408558GC60FC8GC0017G81809G8302EG4711G3021G0FF5G000E
"000778G001886G0021C1G00463C800059938000E02080014020800BE04180169C7EC013B3A320107969602007DAA0400046A0C001C140C0038880803009G406016G60811G240308G180E08G07F11G0000E
"0F004G1080EG2040FG2040FG4021D8G822198G861198G8610BG4008AG30052G0E464G06824G07628G0B83G07C6G00ECG0044G0038
"0001G00C38G01278G0226CG0E46CG14C68G20236G20113G411088G821844G86A644G408184G33008CG7F0A08GB9125GD0A26G61A44G0258CG01F08G000D8G00088G0007
"000007C000001FE0030E3C300511FE30051847C80A2C59A80A4A3E6417917F9411399FEC20461FF420000FFC21300584422854488644A448818B0830460910203804E820000B1040000FD040000038800000108000000F
"1E00EG21811G406208G407A28G803C48G821E5G861EEG462F8G30C7G2F07G1917G04F7G0A0AG078AG00ECG0044G0038
"0EG11G2E1CG2FA21CG205C22G40BC4AG40BC56G827E9CG840F94G8C0F24G4597CCG306398G2E83FG188BCG047B8G0B0DG0795G0062G002EG001C
"03G068G04718G1A0E4G1605AG11B1AG20504G4010AG41232G82171EG865892G80E894G73D098G3FA16G09C26G06E43G072F3G00D46G003C2G00024G00038
"1G3BG3F8G3F8G5F4G582G892G832G4428G3C54G13D4G1074G08A8G0718G023G01E
"01CG064G088G108G208G208G464G434G802G801G80EG418G418G208G208G104G0C4G038
"0E06G0F09G0189G7CD1GE6510FGC151318003F14180055286800A0778800A6421800C9463G089497G06958EG036E4CG00F318G0083FG00472G003DCG002DG0015G0002
"18G178G124G222G403G601G901G8A1G482G30E4G0F2AG083AG0454G038CG0118G00F
"0FG30CG402G601GA008GA388G451G707G2F9G201G101G10AG08AG092G094G064G068G03
"00018G00E2CG71F2CGF995CGCC15CG0615C7G02F598800335A780052D5FG0C45BEG08017CG1C31F6G2C5C8780447EFC809C7BBDGE23F36G01C768G006CFG0098G0108G0218G03E
"02G05G05638G19A4CG29254G221A4G40368G42C5G75898G4DB38G87C7GBC4FG747EG0E3CG07DG00AG00C
"00018G0002EG09C2B8G162528G14C548G29369G420B2G42F2CG75C44G4DC4CG869BCGBC278G744F8G087FG067EG0B38G0CDG00AG00C
"00F018G0F082EG14702580298824802A38488054C449G5118F2G400F0CG427008G75C008G4DC0B8G8689C4GBA080CG521002G0C1001G03180EG02CF04G0334E2G00281CG003
"00038G0004CG000B4G00094G00064G00028G043DG0AC2G0B31G10C88G20488G20128G60048GA105G424DG462EG21DG2F9G159G032G00C
"02G055G0DA8G0C0CG080784G70084AGA0838AG61078AG250712G3630D2G140824G087044G140028G0C203G02402G02304G05002G03E0CG001F8G000A8G0007
"00018G0182EG1A82AG2CE42G28144G403E8G427DG75788G4D218G86C38GBC47G707EG0C38G07DG00AG00C
"000000700000408C0000A0840001B104018E2A0806930E100A641D20097227C00D0E58601461A01012900C10089C04080D170488172C04B812F20BE827058950280A7950500CB2A0A00152C0C00197G00000C
"038G046G181G3008G4008G4184G3984G1C04G1084G4F04GA0ECGE0B8G971CG7F9EG427FG25B3G1CC1G0601G03C2G01FCG007
"078G186G201G4008G4004G4472G8CFAG81C9G66BDG3D55G0741G03B2G01E2G01C7G06088G1A1E4G262D4G1DC94G04094G02128G01E7G007C
"06008G0E014G0A022G121C2G167C4G21988G4019GA0348GE0128G820DG46CEG20DCG4004G304CG1084G2844G3E08G01D8G0088G007
"07G0E0784G1E1F04G1C380AG1FF10AG20E70AG406909GA01A09GC00871G810C87G43C4E4G30C694G7C0668G300A3G084B9G0872EG1422G1F84G00ECG0044G0038
"1G2FCG263G4A98G514C2GB0CE5GCC8FDG82D33G86E3AG41A3EG3E57CG0437CG020F8G051FG03DFG003EG002AG001C
"004G10A38G2AAD8G2D33G2ECFEG249C2G4111CG4027FG807FF8GC61FFG8A03FG8E006G40083G3E102EG012121G034246G04BC78G03E08G001D8G00088G000A8G0007
"04G0AG1A07G2918CG21E02G164CCG089E8G08A68G302DG5007G21328G23098G10718G1788AG0910CG02CDG01FBG0011G000E
"4GBCG820EG84338G83C04G4C998G513DG214C8G605BG400EG8202G86078G40204G3CC08G13068G0C0D8G04128G0B218G07EBG0011G000E
"1G28G280EG4D318G5ECE4G7A9F8G28BFG20BDFG403B1G400DAG82004G86012G40C13G7F8628GCF0844GB114B8G621B2G028C2G05F82G03FBEG00054G00038
"2G5G58G4487G47588G8561G858C8G593DG2A7AG22FBG40F5G4239G8421G8C42G419AG5F9CG292G072G03CG018
"08G1401CG14062G1608CG16932G7F67EG9F6F8G445F8G205FG30068G20808G41004G43004G20204G1E428G07868G0267G0248G01C8G009G006
"06G0A038GE94C6G99B39G46A7EG202FCG122FD8G1C0FE8G1041BBE020800D102180C88810108C8C1F2315D411C41324232422242248C2282447B25018B07260007E04G0001ACG000044G000038
"3G3B8G244G2B3EG290F8G260E8G400DG50168G8105G8C048GA4028GC0828G41028G20C5G5006G7C08G03BG011G00E
"602G785G7D9G22538G25BC8G148F8G1301EG50007GA400EGA0878G62048G26444G20B24G20824G30428G1003G1804G260CG3FD8G0088G0088G007
"003EG00E98G01524G01542G3F75AG548B6G5545CG2A44G2642G5C02G400AG4214G861CGE098G432G3D2G03EG00C
"000338G0384C7G049918C0192A602029548F90E0D53050A1DE402842E2802840B138184091C4104020B21044108A208D628A2082248440CC4D1880798D23G054A1CG025G029G019G00AG00C
"1F8G207EG3021G3007G534FG4983GA601GE001GE0C1G8163G99E08G48C3G4002G3004G2C08G1FD8G0088G007
"3G4B06G4C89G29D5G286DG182AG242AG2304G4004G6004G8082G9982G8802GB001GBC048G7E038G7F01GBF02G7F8CG03D8G0088G007
"04G0AG2A038G59044G5FC82G4129AG82339G8223DG8049FG749D8G3E1DG2E2DG108AG0F18G01ECG0044G0044G0004
"02G05G05038G04844G24842G5C489G63C9C8G42D0E8GC09364G8863B4GB04BF8G749D8G1E1DG0E35G1712G151G083G07C8G02A8G0128G0028G001
"038G144G288G695GB1E8G9308G521G2AEG20CG506G426G4C6G34CG1F8G018
"01EG0E1G1278G2F84G3082G6042G6042GA0454G90F9AGBF082G50044G61038G38C6G2601G1111G180EG2608G1FFG009G006
"00FEG0F03CG30CC3G41B608G8F03C4GB0CC34G403008G802004G804004G404008G38607G07BF8G0202G0421G05808G04008G0203G0202G047CG03A4G0018
"007G0088G0108G011G012EG00F18G0380CG04612G0C121G080A1G38052G4A15EG85372GCE0CAGB1F6CGA1068G4205G0508G05FG06
"000EG0011G00608G018C8G060C4G0C004G1CC02G10C32G10079G30079G4E0318G8F0028G9B1878GA5FD98G43BE48G020B28G04093G08124G0BE38G0C
"3G498G266G1B38G15A4G22A2G3042G4801G48C08G4D21GBF11G6F108G5B11G24E2G3002G180AG2434G1FFG009G006
"01G028G028G028G04EG05207CG064382G04EC7EG39338EG426FC4G805E78GA3331G84B9AG496CEG5B7FCG2CD78G1B97CG042BEG03C5CG00A6G0072G001C
"078G084G142G152G132G393G7638GB03CGB8FCG5F78G33FG0FC
"01CG022G041G069G069G071EG0411G0E208G11348G20B48G74F88G74E08GF9E4CGE3FBCGBFCFCG46FF8G3FFFG0FF8
"12G6D7G65FG6D7G4C7GA488G515G511G800CG6EB2G31D2G5E7AG31E4G1838G36EG3D4G01C
"0003CG00042G00059G0004C8G0003A8G0F0028G70E7C8GF1F828G6C301G2C201G41801G629008GE26068G2811C8G7FAE9G04C46G0948G129G1D2G01C
"02G0A8G0F8G176G201G61C8G82ACG9A32GA712G48A2G40AAG2204G5C08G7008G400EG480AG3C3CG0388G007
"18G298GEE8GAABG84DG50101G732028G461828G7A1648G463148G81C488G82925G85895G8A84EG72422G24621G18991G0137EG00C48G00088G000F
"006G01B878G028684G1E1D8CG141378G1401C8G681008G9C29E8G9BE0BG9C4183GAC4164807F879E8002FA61G052A1EG07D1G0015G001F
"0002G0015CG002878G03C1C8G7A813DE08681161085000210860006108A010D10730284E01D86838002791EG01840CG008418G037C68G04FFFCG066072G038026G00001C
"01G068G0A8G108G11CG713GB208G8D08G8211EG46221G702408G205428G5FA824G202438G20A24G10C38G1A82G15C2G1484G0F78
"004008G06A034G0B3846G0A2481G704890804004F1G203F7880F0431C80AEA68DG71A90DG3F8A07802C710780400904G30320EG1FC3F1G100502G1009C6G282B38G4A351G4544EG3888G007
"0F018G30C24G40242G40252GE3152GB91B4GA41E4GB71D8GBE9EG42BG3CCG5F2G70E
"038EG0471G0E9C8G0A148G0EEC6G3C10BG49C948GBA2544G9414BCGB59088G5D50FG3A446G07898G08FE8G0F044G0003C
"01C38G023C4G0444AG06012G050318G0DA104G340403G58FA64C0490528608A729820868A9020964A92605F14BB4033E16CC002FFAG04661G07811G0000F
"38G27DCG2424G1004G2808G2464G1484CG30194G4C694G27C68G58FC8GF869G89A6G8552G4712G491EG30AG00E
"3G28018G27C68G10188G1A01078017011880220225G583246G484184G30C104G290E08G251808G4DD7C8G6F4ABG9BA57G451D9GA3821G6E46AG1A7958G218084G3E00FC
"3801CG26764G11888G1A01G0C02G0C13G08118G08604G04A1FG05861G653A2G9561DG9CA6B8G7769C8G589908G337618G2C4E68G1A79B4G0688EAG014839G01F025G00001E
"07CG0AAG151G2A7G2A98G1B08G2CC8G618CGA092G9211G8E39G6401G1806G0C18G083G0C1G103G1388G0C48G003
"0038G00CEG0191G02A7G02A88G0370EG010698G038A86G3D1A81G448144808D3A5A40872065408D20A2404920E0C032DF31800C40CFG00BFCG013FAG011F1G02321G03E108G0000F8
"003G78CE1EGAF912B80AAA72AC0FEA93F405370D1C04F04BE8032888DG0A1886G050904G088242G7D7C61GAB207FGAB20D58043DF55803F40C1G00FFFEG0123AG011F1G02321G03E108G0000F8
"0FG108G204G202G402G422G462F8G60708G91A08G4F61G38FEG077G0098G0188G028CG0014
"001CG0022G004EG1C5G24D8G496CG490A0CG8AF134G8603C4G820404G820808G440808G3C481G08046G18078G140EG13F2G0804G0618G01E
"001F8G00FCCG03724G04616G08C12G0E80AG0630B2G0E7C95GC9EF95GBBE519G89F931G4402C1304B0D095026F21290231663101303C520090188C00680FG01C04G00308G000F
"00FCG031EG0623G0A21G14208G15908G16488G0E47G0581G1C01EG265E1G22241G19622G668DCG9C34GC3CAG3C3AG0062G0044G0038
"00FCG0303G041E8G08214G0848B8G145C44G145C44G2C4844G2C2048G241088G6DBF1GB6606G8240CEG618732G1ECD84G05F678G0B9D3G0B9288G09497G052C8G02B64G006D8
"0000F8G00014CG000154G387DD4G74B2ACGCB8144GAB14E4G9D2824G6598FCG3B0118G13F2G0E7C
"1E001EG690069G94809480C280C28022B7224020C8A0402500404012304840115630800ADA08800A8391G060091G042702G033A0CG020A04G026608G010018G010014G02C0E4G013F04G00F898G00006
"000FEG001078G0060E4G00BFC6G017FFEG01E0FFG0740CE801A41C48022FF9D8043FFB380A3C7A1G6F8260801485E0400504F8400588A5C003F8A3G0481E1G07D7D1G003822G000011G00000F
"00000CG066012G0B90E1G1421C2G10C24CGE1827CGA25FF8GA461FG58A6CG40485CG42303CG628038G248038G21023G22032G1C052G080EEG098ECG094CG0F48G0678G003
"06738EG098C7F801001C7E050C287F0A14C83E0A25B9FC08255FCG80807G800027G8207A880843F9DG4C7E1EG417C18G423B1G46059G3A069G02496G012BG00E6G0044G0044G0078
"007CG0043G00308G00084G003E2G18C1AG27386G23C42G10542G20141G41881G79081G8608EG8109G49D08G3FEC8G0F03
"181CG27E2G280AG104A08G208414G218412G2F0424G30C45EG622BC2G9024A3G8FC89D80501181802001424020063C403F8308402082DC403FC22080304278801FC787G23D4F8G1C38
"00CG012G06FG7808GCF07CG7884EG1049CG744AGD049CG7884EG276BCG259G189G006
"003G007G27ACG58BDCG7E8BCG317477G20B899G60E50EG68BB2FGB17B09GDFF49EG2EFC78G319BEG030CG1EE2G23138G7A0C4G6A4DEG1D156G18FB8G00718
"018G0641EG1BA25G2A5258G293298G1A14B4G1DD42CG18980CGF19014GBF2008G48E03G28FCCG11066G13C25G0D3CFG01818G027E4G0528CG02CA8G0005
"0FG108G2078G2287CG27023G210A1G511A08G4FC21G912708GA25B08GA4D01GC5BAAG054F7G06063G00056G000E6G0000BG0001C
"18DG1DF6G07BE2G0A7DD8G10FBBEG310F7BG2A31F1G3664D080292409804E8448C0534C29A0A2F74910C59CB2B006086E7000107EE0002E9DE0003B0FE000DC18C000E07G0001B8G0001C
"00031EG0004A1G0008408000080080000B19G000696G000108G030E08G02F004G068C04G0A6204G0A0204G106104G182108G14F148G3D0A3G56345GABD5A8GC53858G7A263G01C1E
"0003CG000E2G00099G30105G2F1C28G28CB88G642864G4017A4G861044GC51082GC71302GB05C02G80507AG63A38AG5EC00AGF30032G880894G5C0674G6401C8G3A003G0180CG007F
"0078G0186G0201G76008G9A708G88888G50AA8G58724G2FC44G33F86G37121G54731G5BE2EG380DCG10708G0F8F
"0003EG001C1G002808G00288CG001184G007394G018D62G020086G04005AG084041G3C7CA1G502069GA003A680A01B204097B90140EF4A0E406C38208027E0CFG18071G08702G078FC
"C038GB7C4G9DF3G522DG6459GA8A2GF902G4F05G6C85GFE61GBC79GB7CEG6404GA9C8G8E3G7
"00032G0002DG001DC8GE0638F809C9EF080479121G286E63G185C1DG04B025G0548038009F40040797F01C04AFF868034FC828009DC824017F907C01AFF02G027F12G011F09G01037DG023EC3G03C
"0001FB8000FF8FC006838FE01DF1ECE0167CFCC0283E7FC0503F7FG507F2630F04FB630B88FBCGBECDBGAB19A3806FF3A7C057C367C07F7707C02CEEC3803FFD8G09F2G0FDCG006
"00F8GE3C71CGFFE0FCG97E3F4G47C3C8G438F18G200026E0E01033E0A021FBE0C0403340404040C0C0004180E00C23G1877E6G3FCF18G5C106G73FFCG7C2B4G183FCG00168
"018018GC1D878GF3E9E8GFDA7C8GF7C39G47E01G4FE02G5FC02G36B02G38C85G70499G6011E8GA001F8GABA06CG93A116G7000F7G180C23G0E0E26G08EE38G08B64G07088G0007
"18G14018G1401CG1201EG1200DCG13E0E3G111861E03184313050243A1052621C104C43851880A26F14A1321194A2AC10DCA384096C62340E5C6444097864481BF025B46FC0247FFF80119FFFG0E0FEG0007C
"01EG3E18G280F8G10008G10E1G1186G1181G2021G21C0CG22012G27089G1A0C5G621048G822088G551508G2B0A18G038198G05FFC4G07DEE4G000038
"000FG0F108G0CF14G0E15CG061D2G04062G08021G0E031G1B191G1425FG18349GD82168GA82768G14789G138068G880138GFD4DEG0EB62G0A002G09084G04F84G084C2G0F87E
"1C0001C0640001304400011085800D0889511488896A9488866ED30844A22910636014301EA31BC007A403800DC60C801AC132C002BECAG074017G003FE
"031G02A98G1A6A8G150DG3B7278G4C0DA8G55035CG7A08E2G9D825AG987DF4G94E04CGD318A8G540748G28019G09C0AG0A30CG0409G00F5G0042G003C
"078G186G201G4008G4008G8004G848CGC70CGA114G5028G40C8G3F1G186G078
"03CG0C3G300CG2004G4002G4002G8001GC081GA501GA201G4202G6006G381CG3FFCG0FFG03C
"0006G0609G09108G10F098G1088A4G110552G1107CEG1A0224G260A38G42041G42351G81459G810C1G81F22GB101CG42G3C
"1E78G0986G149FG20A08G7007CG8421GF896G31C9G4E308G68168G48D08G2811G1C2EG0BC4G1404G120CG11F2G0E22G0022G001C
"0DF7G7209G9C11G9802G5804G5822G5022G7184G9198G9867G77888G0C148G1423G1E22G01EEG0012G000C
"06G25F78G55088G8C01G8C016G8C02FG88131G58226G58648G5019G32226G28E2EG27F12G1AF0AG04E0CG0311G0009G0006
"00FG030CG0402G0C01G14018G20024G32482G58382G54005G8C0188G6A0148G11C35G10A46G09472G0644CG0022G0052G003C
"00EG0398G0528G0A44G088CG1022G3882G5904G7104G880EG8E11G9DE2G6A2CG1234G0E28G01DG011G00E
"00FG0308G0404EG0C031G100208G201148G68315G92012GAC312G4BC92G50C8AG4130CG23208G1FC08G0079G0026G0018
"004G00006G30606G3D98G1207G10008G08008G0801G14008G20204GAC006G1BF08G0C51G13A1G13008G0EC48G019BG30604G3G002
"000038800830EFG06CD81G090201G0801A180040100800400DD80081841GD00881GD4C0EFC009C078C00400A8G04C0BG09205G09C26G06CF9G00321G00012G0000C
"0003G00648G00A8CG06912G0B06AG0A38DG19CC5G1014A8G706728GD1C498G618008G2001A8G10017G11F1G0F15G000E
"0CG0AG09EEG0713G0AA08G3B81G2402G0265G32C9G5E0C8G8872CG5FA1B8G28D224G080C48G1348FG0EF08G00218G0021G001E
"00FG070CG1C02G6801G90008G68024G21092G4424EG50132G6C0C2G52202G21484G21704G52008G7C01G07B6G0048G003
"086G1696G15C9G173AG32EBG6D928G95278G5EDA4G67CD2G74A6CGA6DC8GFCCBG67BDG4925G334EG0F74G0088G007
"06G05G04FBCG03FC4G04F88G08FFG09F1G37A18G57604G900598G9898A8G5F77C8G35C088G17855G1549AG0BB02G06FE4G00118G000E
"03CG1C3G280BG30048G5001G3801G78808G80818GA009G4C168G33E48G0243G02E2G0122G0164G0088G007
"0038G0348G149CG2924G2A4CEG50132G50044G2A61AEG728032G8188C4GA00E48G4E139CG33E002G02063CG01619G00917G0129G0132G0084G0078
"000F8G00084G00D82G01046G323FAG2A7F9G26FFDG15ECEG18008G70608G8CF08G5261G490EG361DG01F88G0013G000C
"0018G0024EG004B1G00F208G308C18G291C68G276268G128D1G120CAG0C30CG7E48AG91689G56B15G48872G3722CG01E9G0026G0018
"018G024G024G042G742G8C1FG83208G4CC08G5021G3722G2994G2994G5FA4G5724G4CC2G3332G000C
"00CG0D2G1326G1219G3A11G478F8G42504G66604GA8108G9B998G54464G34462G2C5A2G2B93CG2661G1B99G0126G00C
"7GC8F78G27084G1410EG0811G1012G188DG18B28G3CB44G4BFC4G40038G48368G3649G0F8EG0E4CG0032G0022G001C
"067G059GEA1EG9822G50447G501D9G20222G20472G118CCG32B48G48CC4G4F044G4FEA4G2B124G1C948G076DG0012G000C
"00FG030CG0402G0B31G17F9G14188G18088G3A088G58288G85884G778E4G0CF92G0C98CG139B4G10E42G0C00CG0307G00F8
"306G48AG49B18G372A4G19464G20058G458AG4705G28608G10808G7201G98E6G97D98G6D216G1F395G1FC29G01FC6G0024G0018
"06G0A1G116AG108DG2102G2204G120CAG1D135G18E31G13C108G20869G289C6G53F3AG8E222G7FC64G0F0B8G009CG0064G0038
"007G108CG2842G4842G44E1G4321G2411G282DG10408G1741CG1A822G0FFE2G0D422G0F839G72041G87FA6G5C8F8G24708G03888G0007
"000018G000028G01867G464D4GA837DCG9FA42AG904766GAC8ACG6C8A4G20544G29222G42442G418C2G3A162G3C19EG2068CG189G1FFG006
"002G00DG015G011G0170CG01894G02454G04224G04224G08114G38514G4E1F4G59A14G36F14G36CB4G29F4CG6F4AG91EBG60B48G00A3G004
"034G02A30FG0E3C90C00872C820058924601284CF802AC455602DA255A015526920748AA8C0853A94805E3D1280910E2BGA48449G6EA795GAEA836G2ED464G24A388G1118FG0E
"0C7G1388GEC2AG904D8G48316G20245G422A18G422028G40A1D4G217E22G1E50C1G1C4F1EG34406G46218G3A21G01F88G001E4G000F8
"06G093G38C8G5404G4044G4C02G83C2G8021G8019G6001G180EG043G03C
"CGB01D8G88668G4F9C8G41288G20688G4019G4325G4126G432AG30D2G2F22G1072G1FACG124G0C4G038
"01G028G058GC5C1B8GAB3E48G9A1D1GE022AGE01E2G41BC4G42B84G43388G30C88G2F148G1069G0F89G0496G091G071G00E
"0028GE2D6G955B8G8A228G404A4G40148G202C4G41948G42888G2325G50C9G4F09G2059G16A6G132G0E2G01C
"0000EGC1012GA2824G944E2G6877AG78596G5CAE4G333A4G10148G10CC8G30CBG2195G1866G1788G087G079G006
"078G0840CG10212G10112G20116G70D24G89AACGCCC4CGFF038GBE038G660F8G3117G0CA38G03C38G0047G0026G0018
"01F8G060EG0BC5G1C328G100A8G2FC64G30354G3C0D4G32654G2D944G2D6C8G4063G9002G6409G3926G06D8
"0084G014AG013EG0323G04C08G0801CG0B024G12842G5245AGB2457GA18A68G580AA8G65B65G4441EG20432G11049G2107DG1FC22G003C
"01CG0E3G304CG4082G4081G9001G8081G4002G700EG4FF2G391CG00E
"06G0FG1DG11CG27FG2E0FG5C1F8G58338G7843G7183G630DG90388G8FC88G9C848G565D4G3FA92G0E7AFG0024G0018
"000008G000014G000022G000014G018314G1D45B4G633948G81013G42022G321278G142106G086101G080220800935408004F4C04003EB8E400110A9C000E05
"0003G0007G000DC6G000839G001613G01A06FG03780EG06861EG0701FEG08017CG1002FCG7003FCGA801FCGC838FCGE455F8GE78BF8G47B3FG3FB3EG01B3CG00C7G0038
"6G98GA6001FG898060C0824087G402118G419E6G22B18G1E424G0AA03G082048G044014G078822G098C05G09120A800BE180800400704000000F8
"E6G9ACG834D8G407AEG80192GD0287G201C9G1B702G0591FCG182832G10040780084808800D4401G12980180225600402EB165C0318192G00000E
"38G4F0014G89601AG82A921G40D6C1G414C82G212E12G1A506EG06A119G021003G032002C004C10140060E8080094880801110404017E0308018000F
"6F8CG5054G2028G3884G458FG8385G8249G4471G3841G1721G1082G1042G0844G0C38G03E
"0618G1A286G243E98G244108G798D5G920D88G921A38G7201EG793098G7FC884G2CC8E2G13F4B2G0C45CEG038902G008804G008608G00613G001FC
"01G0102G18820CG25FC12G3A282DG4C445E80AC02B760F843D7C030C06DG50C0128050040C80482209G27E111G1FF0E6G02FC28G027C3G013C2G00C3DG00011G0000E
"0618G0BE4G0C44G080838G08084CG10489CG2088B8G2191FG10EDCG6F23CG8C1CCG95D22G6AE12G0FE1CG1FF1G3EFAG1C09G00108G00084G00078
"001CG00638G009C6G01631G014108G00B088G004C7G0032G700DG4FC5G527AG4064GA342GE4C3GE6F28G86CE4G41F1CG47G38


A quick post to show the hex values of all the pokemon sprites I am using in Pokemon Purple. This data takes up 16, 953 bytes oncalc. It used to take up 26,190 bytes when I first made the sprites. Then I created a way to use char 'G' to shrink the sprites, which dropped the sprite data size to 18,389 bytes. They were in 6 separate program files at this point. I later moved the sprites to the top left corner of the 32x32 block, and reused my compressing method and dropped the overall size to the 16,953 bytes, all located in one appvar.
I think I remember G indicating some string of zeros; would you care to clarify what it means exactly?
Say for your first row of sprite data, you have at the end of the row 6 0's. You replace all of the 0's with one 'G' which tells the interpreter to move to the next row of sprite data. On this way, you've just removed 5 bytes of data for the one row. And if you have a sprite that is really a 20x20 in a 32x32 block, think of how much space that saves.
Riiiight, gotcha, now I remember. And to answer JoeYoung's question on IRC/SAX, TIFreak8x is using sprite data in strings, not compressed sprite data, because he doesn't want a Doors CS dependency, and thus can't take advantage of its unpacking routines inherited from Celtic. Smile
tifreak8x wrote:
Say for your first row of sprite data, you have at the end of the row 6 0's. You replace all of the 0's with one 'G' which tells the interpreter to move to the next row of sprite data. On this way, you've just removed 5 bytes of data for the one row. And if you have a sprite that is really a 20x20 in a 32x32 block, think of how much space that saves.


ok, so are you saying all of your sprite data are separate STRINGS? Because my data is in pure hex, so if you tried to look at the code it would look like

???????????????????sin(sin(sin(?????????

etc

EDIT: ack, late. ok, I get it now.
  
Register to Join the Conversation
Have your own thoughts to add to this or any other topic? Want to ask a question, offer a suggestion, share your own programs and projects, upload a file to the file archives, get help with calculator and computer programming, or simply chat with like-minded coders and tech and calculator enthusiasts via the site-wide AJAX SAX widget? Registration for a free Cemetech account only takes a minute.

» Go to Registration page
Page 1 of 1
» All times are UTC - 5 Hours
 
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum

 

Advertisement